Home

Wij zijn Navigators Netwerk Eindhoven. Wij zijn een kleine groep studerende Christenen en wij zijn van plan hier in Eindhoven een verschil te maken: ons doel is om ‘In Urbe Lucis Lux’ – het Licht in de Lichtstad – te zijn. Wij zijn op een zoektocht om Jezus (beter) te leren kennen en om Hem bekend te maken. Ben je gelovig en wil jij meebouwen een klein stukje van Gods Koninkrijk? Ben je ongelovig, maar gewoon nieuwsgierig naar wat het Christelijk geloof inhoudt?

Intro 2019 & lid worden

Denk je erover na om je bij ons aan te sluiten? Of zou je een keer willen kijken? In september hebben we een aantal open avonden.

De open avonden zullen beginnen om 18:00 met een gezamelijke maaltijd. Geef je daarvoor op door een mailtje te sturen naar netwerk@eindhovennavigators.nl. Deze avonden zullen plaatsvinden in de Oud Katholieke Kerk (Boschdijk 354), met uitzondering van woensdag 11 september. Woensdag 11 september zal plaatsvinden op de Jan van der Bildtstraat 22 in een mooi blauw huis. Alle avonden zullen afgelopen zijn tegen 22:00, waarna vaak nog geborreld wordt. Hier ben je natuurlijk ook van harte voor uitgenodigd!

Activiteiten

Wij komen elke dinsdagavond bij elkaar. Onze avond bestaat meestal uit één van drie types: een kringavond, een thema-avond of een gezelschapsavond. Hier kan je meer lezen over de verschillende avonden. Iedereen is welkom, ongeacht je (kerkelijke) achtergrond, of je kennis van het christelijk geloof. Ondanks dat er veel verschillende kerken zijn, willen we ons niet focussen op de verschillen, maar op wat we gemeen hebben: onze relatie met Jezus Christus.